Poslovna cona TRIS Kanižarica

Površina cone (ha) Zasedenost (%) Možnost razširitve Cena na m2
106 81 Da 9

Nahaja se jugozahodno od naselja Črnomelj, ob regionalni cesti Kanižarica – Vinica. Na območju je po predvidenem zazidalnem načrtu na voljo večje število zemljišč v velikosti od 2.000 m2 do 10.000 m2, katerih lega omogoča združevanje posameznih enot glede na potrebe investitorja. Vsi novozgrajeni objekti so večjih tlorisnih in vertikalnih gabaritov, namenjeni poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Okolica objektov je urejena. Ob vhodu v cono je urejeno parkirišče za tovornjake. Ostala parkirna mesta so zagotovljena na vsaki parceli posebej. Interne oskrbne in povezovalne ceste so asfaltirane. Območje je infrastrukturno opremljeno. Na območju je zgrajeno vodovodno, ločeno kanalizacijsko, električno, telekomunikacijsko in plinsko omrežje ter javna razsvetljava. Komunalno-energetski in telekomunikacijski vodi so speljani ob prometnicah. Organiziran je reden odvoz odpadkov. Utrjena tla na območju industrijske cone niso izpostavljena poplavam in omogočajo hitro ter varno gradnjo. V bližini je železniška proga Novo mesto – Črnomelj – Karlovac (Hrvaška). Oddaljenost cone od priključka na avtocesto/hitro cesto je 35 km (do slovenske avtoceste) in 40 km (do hrvaške avtoceste). Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet je 119 km (Ljubljana) in 100 km (Zagreb).

Zemljevid