Glavne prednosti in priložnosti za investicije na območju Bele krajine so:

    visoka kakovost življenja