Kolesarska pot VTC-Črnomelj je po dolžini sicer precej kratka, a se zaradi razgibanega terena in številnih možnosti za kulinarične ter vinske užitke lahko časovno zavleče v dolg dan. Na poti se nam predstavijo belokranjski turistični akterji s svojo ponudbo. Ob poti nas spremljajo tudi kulturne in naravne znamenitosti.

Tehničen opis

  • Relacija: Črnomelj-Svibnik-Stražnji Vrh-Rožič Vrh-Rodine-Doblička gora-Grič-Dobliče-Kanižarica-Črnomelj
  • Začetek: TIC Črnomelj
  • Dostop: - z avtomobilom: Novo mesto–Metlika–Črnomelj ali Ivančna Gorica–Žužemberk-Dolenjske Toplice-Črnomelj - z vlakom: iz Metlike ali Novega mesta
  • Dolžina: 25 km
  • Trajanje: 3 h
  • Najvišja točka: , 613 m
  • Težavnost: srednja

Zanimivosti

Staro mestno jedro Črnomlja (Črnomaljski grad, Komenda, farna cerkev sv. Petra, Pastoralni center, Mestna muzejska zbirka Črnomelj, cerkev Sv. Duha, Primožičeva hiša-hiša belokranjskih rokodelcev, Vinarsko informacijski center Bele krajine), otovški železniški viadukt (v vasi Otovec pri Lokvah, pod vasjo blizu cerkvice Sv. Jerneja), Rožič Vrh (kapelica v spomin na kolero), cerkev sv. Nikolaja na Stražnjem Vrhu, cerkev sv. Jakoba v Naklem, čebelarska domačija Medic, vinogradniški muzej na prostem, Ankin his na Tanči gori.

višina poti (m)
razdalja poti (km)
Kolesarska pot VTC Črnomelj